ProRail luchtfoto's van het Nederlandse spoor

Hier worden luchtfoto's getoond van het Nederlandse spoorwegnetwerk. Spoorbeheerder ProRail biedt deze foto's aan via WMS (Web Map Service).

Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn luchtfoto's beschikbaar met een resolutie van 10 cm.

De laag Meest recent bevat nog scherpere foto's, gemaakt vanaf 2017, vanuit een helikopter, vanaf een hoogte van 190 meter.

ProRail heeft als doelstelling om steeds een beeld te hebben van de meest recente situatie rond een stuk spoor. (Vandaar de naam van de laag: 'Meest recent'.) Er worden dus niet meer in één jaar luchtfoto's gemaakt van het gehele spoornetwerk. In plaats daarvan zullen er van een stuk spoor alleen nieuwe foto's gemaakt worden, als de situatie gewijzigd is (bijvoorbeeld na afronding van een project). En deze foto's zullen dan aan de laag Meest recent toegevoegd worden. Deze laag bevat nu opnamen uit 2017, 2018 en 2019, maar zal later ook beelden uit volgende jaren bevatten.

De achtergrondkaarten - Open Topo, BRT en een landsdekkende luchtfoto (resolutie 25 cm) - zijn afkomstig van PDOK via WMTS.

Via de zoekfunctie kan men zoeken naar stations. Deze stationsdata (lokale kopie) zijn afkomstig van de ArcGIS server van ProRail.

TWIAV.NL

Deze Web Map is samengesteld door TWIAV.NL. Zier voor een technische toelichting op de samenstelling van de kaart deze blog.

Heeft u  over deze kaart? Stuur dan een .